Club met spirituele onderwerpen

 

Hoi, ik ben Peris, eigenaar en oprichter. Deze club bestaat inmiddels al meer dan tien jaar en daar ben ik heel trots op! Mijn streven is om op deze club mijn interesse in psychologie en het spirituele met elkaar te combineren. Gevoel speelt daarbij een belangrijke rol.

 
 

Ik heb gekozen voor Durf te voelen, omdat de wijze waarop je durft te voelen het begin is van elk spiritueel beleven. Door emoties toe te laten, blijft de energie stromen en dringen ook hogere trillingen tot je bewustzijn door. Als je begrijpt hoe de diverse energieën werken, zoals in de werking van de chakra's heel goed te zien is, begrijp je ook steeds meer van je eigen reacties en die van anderen.

 

 

Als er iets is waar je vol in je gevoel door getroffen wordt, dan is het wel door het overlijden van een geliefd persoon. Al dan niet onverwacht. Daarom zal het nieuwe thema gaan over

VERLIES

 Ik hoop dat iedereen zich vrij genoeg zal gaan voelen om te durven zeggen wat hij of zij voelt, hoe vergezocht of bizar die gevoelens ook mogen lijken. De mooiste beloning zou zijn dat er een uitwisseling van gevoelens en gedachten op gang komt, waardoor er misschien wel deuren naar nieuwe inzichten geopend worden. Op die manier komen we allemaal steeds een stukje verder in ons groeiproces.


http://voor.clubs.nl/

Syv Elena's afscheid van haar broer Rudy

Syv Elena wilde op haar manier afscheid nemen van haar broer tijdens de uitvaartdienst. Ze zong de karaokeversie van "One More Light" van Linkin Park. Bron: Wilma van Zwietering@youtube.comDoor de manier waarop ik mijn zoon eerder dit jaar heb verloren, kom ik bij tijd en wijle iets tegen, wat een nieuw licht werpt op het mogelijke "waarom". Hoewel mijn zoon niet onder de groep suïcidale mensen valt, maar eerder de groep die impulsief tot zelfdoding besluit, waarvoor dit niet opgaat, wil ik toch de stadia van iemand met zelfmoordgedachten volgens psycholoog Roy Baumeister hier beschrijven. Het kan wellicht de mensen die er direct of indirect mee te maken hebben of gehad hebben verlichting brengen.

 

De 6 stadia die iemand met zelfmoordgedachten doorloopt volgens psycholoog Roy Baumeister:
 

Fase 1:
 

Het gevoel van tekortschieten hebben. Niet voldoen aan wat anderen verwachten of de eigen verwachtingen. Vaak perfectionistiche mensen die de lat voor zichzelf heel hoog leggen.


Fase 2:
 

Voortvloeiend uit fase 1 komt dan het gevoel zich beoordeeld en veroordeeld voelen. Dit gaat gepaard met gevoelens van schaamte, schuld, vernedering, afwijzing en waardeloosheid met de ontwikkeling van zelfhaat als gevolg.


Fase 3:
 

Verkeren in een staat van verhoogde bewustzijn. Er wordt steeds gedacht aan "hoe het zou moeten zijn".


Fase 4:
 

Het voelen van grote psychische pijn gepaard gaande met grote angst. Zelfdoding begint in deze fase aantrekkelijk te lijken.


Fase 5:
 

Cognitieve deconstructie.Uit angst of afkeer voor het verleden en de toekomst, wordt er emotieloos op het heden gefocussed. Dit tempert de negatieve emoties, maar leidt tot apathie. Het verleden speelt geen rol meer en over de toekomst hoeft de persoon zich geen zorgen meer te maken, omdat hij besloten heeft dat die er niet meer is. Dit is de voorbereiding op de dood.


Fase 6:
 

De fatale beslissing wordt nu genomen. Vanwege een totale emotionele uitputting, neemt de vastberadenheid toe. Het rationele denken verandert nu in zwart-wit denken: alles of niets, leven of dood.
 

Acute aanvallen van zelfmoordgedachten duren zelden langer dan 24 uur: het gevoel om te willen verdwijnen zal weer overgaan. Cruciaal is om deze 24 uur te doorstaan. Rationeel nadenken over zelfmoordgedachten werkt therapeutisch; het laat afstand nemen van de emoties.
 

Om een suïcidaal iemand te kunnen helpen of die persoon zichzelf te laten helpen, is het van belang om inzicht te hebben in welke fase deze persoon zich bevindt. Wat van groot belang is, maar heel vaak ontbreekt, is begrip hebben voor iemand die suïcidaal is. Ook het besef dat iemand vaak zelf niet door heeft, dat hij suïcidaal is, is van groot belang. Suïcidale mensen kunnen zichzelf vaak niet helpen door de gemoedstoestand waarin ze verkeren en hebben hulp van anderen nodig om hulp te gaan zoeken en hierin begeleid te worden.


Zoals gezegd, gaat deze fasen-theorie niet op voor mensen die impulsief tot zelfdoding besluiten. Zij worden plotseling overvallen door hevige emoties, waardoor de ervaren pijn ondraaglijk wordt en tot de beslissing om uit het leven te stappen leidt. Iets wat heel veel voorkomt bij tieners en jongvolwassenen.


Bron: Jesse Bering, psycholoog en ervaringsdeskundige

Don't Be Afraid - Maduk

Volgens mijn zoon's huisgenoot heeft hij dit nummer vaak geluisterd tijdens de laatste week van zijn leven. Met dit nummer hebben wij ook de kist laten zakken na de uitvaartdienst in de aula. Bron: Maduk@youtube.com

Club-Updates

moment..

Laatste toegevoegde foto's

moment..

Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.

Wat is dit?


Of maak zelf een Clubs account aan: